O našem spolku


kresba ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ - MO BŘEŽANY II V roce 1995 napadlo několik místních rybářů založit rybářskou organizaci. Za přispění tehdejšího starosty pana Milana Řezníčka byla podána již 13. listopadu žádost o zřízení místní organizace. 2. ledna 1996 byl udělen souhlas. Dne 13. února 1996 předalo Ministersvo zemědělství naší MO do užívání a vykonávání rybářského práva Lom Chrástnici číslo revíru 411 128.

1. Valná hromada odsouhlasila 14. února '96 složení výboru MO Břežany II:

předseda Tokarz Albín
místopředseda František Kolář
jednatel Hlaváček Lubomír
hospodář Žížala Jan
zástup.hospodáře Mišák Petr
vedoucí mládeže Spáčil Ladislav
pokladník Hlaváček Lubomír

K 29. 2. '96 čítala naše MO již 29 členů.

Dne 17. 4. '96 OÚ Břežany II za přítomnosti úřednice MÚ Český Brod proškolil a vystavil průkazy rybářské stráže pro tyto členy:
Tokarz Albín, Hlaváček Lubomír, Žížala Jan, Žížala Oldřich a Spáčil Ladislav.

Bez těchto rybářských nadšenců, by neexistovala naše organizace již 27. rok. Za tuto dlouhou dobu, mnoho odpracovaných hodin s vedením chodu organizace a brigádnických hodin na úpravě a zpřístupnění míst k rybolovu, vybudování přístřešku s maringotkou, kde se pořádají rybářské závody pro děti i dospělé a pálení čarodějnic s pohoštěním pro děti. Dále se pořádaly letní tábory pro mladé rybáře.

Nyní naše MO registruje 385 členů.

Nynější složení výboru pro rok 2023:

předseda – Tokarz Albín st.
místopředseda – Švejkovský Stanislav
jednatel – Nekolný Vladimír
hospodář – Žížala Jan, Klich Jan
vedoucí mládeže – Kolář Martin, Nekolný Josef
referent čistoty vody – Tokarz Albín ml.
členové – Jedlička Jaroslav, Manhart Milan
předseda revizní komise – Šebesta Viliam
pokladník – Kubíková Tatiana